Πέμπτη

Οι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες της FM GROUP

Ποιοι είμαστε.
To http://e-parfumes.blogspot.com είναι μια προσπάθεια καλύτερης προώθησης των προϊόντων της FM GROUP μέσω oniline με παραγγελία, επιτυγχάνεται με την πλήρη αντίληψη της αίσθησης της ευωδίας του κάθε τύπου αρώματος της FM GROUP από τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,πέραν της αναλυτικής περιγραφής της ευωδίας που δίνει η FM GROUP, σας παραθέτει για κάθε τύπο αρώματος της FM GROUP,και ένα γνωστό,στο ευρύ κοινό,άρωμα άλλης εταιρίας, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει βέβαια, το οποίο ανήκει στην ίδια αρωματική οικογένεια.


Η FM Group δεν έχει καμιά οικονομική, οργανωτική ή σε επίπεδο συμφωνιών σε σχέση με τις παρακάτω αναφερόμενες εταιρίες. Απλά η FM Group βγάζει τα αρώματα με ίδια όσφρηση των προϊόντων που ανήκουν με την αρωματική οικογένεια των εταιριών.


Οι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες της FM GROUP