Σάββατο

Θέκλα Πετρίδου

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Συγγραφέας
Εμπειρογνώμονας στο οικογενειακό και ποινικό δικαστήριο
Διευθύντρια Κ.Ε.Ψ.Α.Ε. (Κέντρο Εκπαίδευσης, Ψυχοθεραπείας, Απεξάρτησης και Επανένταξης)


http://theklapetridou.com/