Σάββατο

OVB Ελλάς

Στον ελλαδικό χώρο συναντάει κανείς σήμερα δεκάδες τράπεζες, με τις περισσότερες απ' αυτές μάλιστα να διαθέτουν στεγαστικά προγράμματα, και εξίσου πολλές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πολίτης, μη διαθέτοντας τον απαιτούμενο χρόνο, όσο και τη δυνατότητα να πληροφορηθεί ποιες εταιρείες προσφέρουν τις καλύτερες οικονομικές στρατηγικές και να δυσκολεύεται εμφανώς στη σωστή επιλογή προγράμματος. Ακόμη όμως κι αν υπήρχε ο χρόνος, ο καταναλωτής σπάνια διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την εξεύρεση του κατάλληλου προγράμματος ή τουλάχιστον τη σύγκριση παρόμοιων προγραμμάτων. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο ιδρύθηκε το 1970 η OVB.
Το όνομα OVB σημαίνει "Αντικειμενική Οικονομική Ενημέρωση" για κάθε πολίτη. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην Κολωνία της Γερμανίας, απασχολεί χιλιάδες άτομα σε 14 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και έχει τη χαρά να έχει εξυπηρετήσει και να εξυπηρετεί εκατομμύρια Πελάτες. Μόνο το 2008 περισσότεροι από 170.000 Νέοι Πελάτες εμπιστεύτηκαν το όνομα OVB.
Η OVB Ελλάς έχει την έδρα της στο Χαλάνδρι (Αγίας Παρασκευής 101Α, 152 34, Αθήνα) και συνεργάζεται με 34 Γραφεία ανεξάρτητων συμβούλων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελούν Οικονομικοί Σύμβουλοι, Ασφαλιστές, Οικονομολόγοι, Λογιστές και Δικηγόροι, οι οποίοι απασχολούνται με ολόκληρη την αγορά της Οικονομίας και του Κεφαλαίου (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, στεγαστικά ταμιευτήρια, εταιρείες real estate και τηλεπικοινωνιών, το κράτος με τους νόμους και την εφορία του). Τα πράγματα θα ήταν φυσικά πολύ απλά εάν υπήρχε μόνο μία τράπεζα, μία ασφαλιστική εταιρεία ή ένα στεγαστικό ταμιεύτηριο, η πραγματικότητα ωστόσο είναι αρκετά διαφορετική. Τα Στελέχη της OVB Ελλάς παρακολουθούν τις εξελίξεις, μελετούν ολόκληρη την αγορά, σχεδιάζουν προσεκτικά τις καλύτερες οικονομικές στρατηγικές και στη συνέχεια τις μεταφέρουν μέσω ενός δικού μας "συστήματος πληροφοριών" στα περιφερειακά γραφεία. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να συμβουλεύουν έγκυρα και αντικειμενικά τον Πελάτη, ο οποίος είναι πάντα ο τελικός αποδέκτης όλων των πληροφοριών.
http://www.ovb.gr/