Πέμπτη

ΚΕΘΕΑ, ο μεγαλύτερος φορέας απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα.

Ελληνικοί & ξένοι θεραπευτικοί φορείς και υπηρεσίες
Διεθνείς οργανισμοί, όργανα και προγράμματα

 • United Nations Economic & Social Council (ECOSOC)
 • United Nations Office on Drugs & Crime (UNODC)
 • UN Department of Public Information (DPI)
 • Regional Alcohol and Drug Awareness Resource (RADAR)
 • International Council on Alcohol and Addictions (ICAA)
 • International Federation of Non-Government Organizations for the Prevention of Drug and Substance Abuse (IFNGO)
 • World Federation of Therapeutic Communities (WFTC)
 • European Federation of Therapeutic Communities (EFTC)
 • European Family Therapy Association (ΕFTA)
 • Συμβούλιο της Ευρώπης
 • Drug Enforcement Administration - US (DEA)
 • World Health Organisation (WHO)
 • National Institute on Drug Abuse (NIDA)
 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
 • Pan American Health Organization (PAHO)
 • European Action on Drugs (EAD)
 • International Drug Policy Consortium (IDPC)
 • Inter-departmental Mission for the fight against drugs and drug addiction (MILDT)

  Εκπαίδευση, έρευνα, τεκμηρίωση (ελληνικά και διεθνή)


 • πηγή: www.kethea.gr