Τρίτη

medi-aid on telephone

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας166

Διημερεύοντα και Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία 1434

Κέντρο Δηλητηρηάσεων 210 7793777
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία και Ιατροί 1434

Κέντρο Αιμοδοσίας Ε.Ε.Σ210 8830445
Ανοικτή Συμβουλευτική Γραμμή για το AIDS210 7222222
Κοινωνική Βοήθεια 197

Πρώτες Βοήθειες ΙΚΑ (για Αθήνα)210 6467811-12