Δευτέρα

Ιατρικές Εταιρίες

πηγή: health.ana-mpa.gr

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλ. 210-7211845, Fax 210-7215082
URL: www.mednet.gr
e-mail: iea@mednet.gr

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
Κηφισίας 27 , 115 23 Αμπελόκηποι, Αθήνα,
Τηλέφωνο 210 7211806, 210 6466288,
fax. 210 6466288,
e-mail: info@eae.gr
www.eae.gr

Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής
Ποσειδώνος 42, Π. Φάληρο, 175 61, Αθήνα
Τηλέφωνο: 6974 479906
Φαξ: 210 9848505
e-mail: info@hsioirs.org
www.hsioirs.org

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης
Γραμματεία: "ΕΨΙΛΟΝ"
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210.7254360-2, Fax: 210.7254363
e-mail: info@epsiloncongress.gr
www.hypertension.gr

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Παπαδιαμαντοπούλου 11,
11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7214.148
Προέδρου: 210 7291.389
E -mail: psych@psych.gr

Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
Κηφισίας 39, Αμπελόκηποι
Αθήνα 115 23
Τηλ. 210-7774666
www.allergy.org.gr

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
Ν.Κουντουριώτη 21, 54625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2310 550048
Φαξ: 2310 539995
e-mail: info@elegeia.gr
www.elegeia.gr

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
Π. Κυριακού 21, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 6451489
E-mail: info@helrad.org
www.helrad.org

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 44-46
10676 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. / FAX: 210 72 44 165
E-MAIL: info@eeao.gr
www.eeao.gr

Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία
Μακρυνίτσας 4-6 •
115 22 Αθήνα •
Τηλ. 210 6444 174 (Δε-Πε 6-9 μ.μ.) •
Fax: 210 6448 686
www.anaesthesiology.gr

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Δημοκρατιάς 67 τ.κ. 154 51, Αθήνα
Τηλ: +30-210 6727531-3, Fax: +30-210 6727535
E-mail: hsg@hol.gr & annalsgastro@hsg.gr
www.hsg.gr

Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία
Μιχαλακοπούλου 155,
Αθήνα, ΤΚ 11527
Τηλ.: +30 210 7210 839
κα. Δαμπολιά
e-mail: edae@terasoft.gr
www.edae.gr

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 14, 106 82, Αθήνα
Τηλ.: 210 7774370
210 7474046
Fax.: 210 7701552
info@endo.gr
www.endo.gr

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Ποταμιανού 6, 115 28 - Αθήνα
Τηλ: 210 7258003-8
Φαξ: 210 722 6139
Email: hcs@internet.gr hcha@internet.gr
www.hcs.gr

Ελληνική Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία
Αλκαίου 10,
Αθήνα 115 28
Τηλ/FAX: 2107774607
E-mail: helobgyn@otenet.gr
www.hsog.gr

Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
Βασ. Σοφίας 77, 115 21 Αθήνα
τηλ.: 210 7213225 - 210 7247906
Fax: 210 7246180
www.hms.org.gr

Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Αλκμάνος 10, Αθήνα 115 28
Τηλ.: 210 7247056, 210 7247556
email: info@enee.gr
info@nevrologia.gr
www.enee.gr

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15
11528 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: 210 7298586
Fax: 210 7237705
info@ene.gr
www.ene.gr

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
e-mail: info@hnss.gr


Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
ΦΛΕΜΙΓΚ 20
T.K 151 23
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλ:210 6854156
Fax:210 6854187
Email:eexot@otenet
www.eexot.gr

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Ραβινέ 23, 11521 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2107223126 Fax: 2107245959
hua@huanet.gr
www.huanet.gr

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
Μιχαλακοπούλου 92,
Τηλ.: 210 77 71 140
210 77 71 663
Fax: 210 77 58 354
E-mail: info@e-child.gr
www.e-child.gr

Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής
Ξενίας 32, Αθήνα, Ζωγράφου, 157 71
Τηλέφωνο 210 7710116
Φαξ 210 7710116
www.hespras.gr

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας
Τηλέφωνο: 2610 999211 F: 2610 994470
www.nuclear-medicine.gr

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Μεσογείων 387, 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210 6545243, 210 6563591
mail@ere.gr
www.ere.gr

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"
Λ. Μεσογείων 152
Αθήνα
Τηλέφωνο - FAX: 210 7487723
Email: htsinfo@hts.org.gr
www.hts.org.gr

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Μαιάνδρου 23, 115 28, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30210-72 11 845,
Φαξ: +30210-72 15 082
www.fiap.gtr

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Παπαδιαμαντοπούλου 150, 157 73 Αθήνα
Τηλ. : 210 - 77 01 813
Fax : 210 - 77 01 813
e-mail : info@exe1928.gr
www.exe1928.gr

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων
Αιτωλείας 3-5, 11526 Αθήνα
Tηλ./fax: 210-7486089
e-mail: info@gaps.gr
www.gaps.gr

Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας
Λεωφ. Αλεξάνδρας 105 (4ος όροφος) 114 75 Αθήνα
Τηλ. & Φαξ : +30 210 64 57 971
E-mail : hesmo@otenet.gr ,
Web Site : www.hesmo.gr

Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία
e-mail: info@hsvs.gr

Eλληνική Εταιρία Αντιρρευματικού Αγώνα [ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.]
Δ/νση: Κυψέλης 2, 113 62 Κυψέλη
Τηλ.: 210 8237302
Φαξ: 210 8847268
Email: info@arthritis.org.gr
URL: http://www.arthritis.org.gr

Ελληνική Εταιρία Αυτοάνοσων Συστηματικών Ασθενειών
Δ/νση: Λομβάρδου 149-151, 114 75 Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ.: 210 2927663
Φαξ: 210 2927663

Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών
Δ/νση: Ρόδων 8, 153 51 Κάντζα Παλλήνης
Email: info@elire.gr
URL: http://www.elire.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠΥ)
HELLENIC SOCIETY FOR ADHD STUDY
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
τηλ.2107211845-2107243161, fax. 2107215082
Email: info@adhd.gr
URL: www.adhd.gr

Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ