Κυριακή

Διαδικτυακή πύλη του Ευρυζωνικού Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης του δήμου Πλατέος


Η διαδικτυακή πύλη του Ευρυζωνικού Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης του δήμου Πλατέος, έχει στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του δήμου, ενισχύοντας την γενικευμένη εφαρμογή της ευρυζωνικότητας στα πλαίσια της σύγχρονης Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Η διαδικτυακή πύλη βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.

Αυτό το διάστημα ετοιμάζεται πλούσιο υλικό ενημέρωσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, που θα είναι σε λίγες ημέρες διαθέσιμο στους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης. Παράλληλα η πύλη επιτρέπει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση του κοινού με τον Δήμο.