Παρασκευή

Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία

http://www.enak.gr

Η Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία ιδρύθηκε το 1996 από τον Νίκο Γιοβανίδη και ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη της Ναυαγοσωστικής και της Διάσωσης στην Ελλάδα.

Σύνδεσμοι - Συνεργάτες