Πέμπτη

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοκρίτου & Ζηρίδη,
151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 61 99 261
e-mail: summercamp@dsathen.edu.gr
www.dsasummercamp.edu.gr

Fax: +30 210 61 99 267
e-mail: sekretariat@dsathen.gr
www.dsathen.gr