Πέμπτη

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Κέντρο Πολιτισμού

Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος".
Ζωντανός Κόσμος Εμπειριών.

Πειραιώς 254, Ταύρος
Τηλέφωνο: 212 254 0000

www.hellenic-cosmos.gr