Πέμπτη

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
{ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.}

Γραφείο Ενημέρωσης Νοσημάτων

τηλέφωνα: 2105 212054, 2105 222339

www.keelpno.gr