Πέμπτη

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΛΙΚΩΝ
Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών

Στεφάνου Δέλτα 15
Ψυχικό

Τηλ.: 2106 748160
Φαξ.: 2106 776807

www.haef.gr