Πέμπτη

ASSOS - ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ASSOS - ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ASSOS - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1. ΕΓΝΑΤΙΑ 87 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2
ΤΗΛ.: 2310 235777

2. ΕΓΝΑΤΙΑ 144 ()έναντι Καμάρας)
ΤΗΛ.: 2310 235776

www.assos.edu.gr